Żary

W ramach MONTAŻU :
Wykonaliśmy: montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,595kWp

Data realizacji: 2023

Moc

49,595 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

109

Liczba modułów

Gwarancja

30

lat gwarancji

Żary

instalacja o mocy 49,595 kWp

Moduły: JINKO
JKM455M-7RL3-TV
Falowniki: HUAWEI
SUN2000-50KTL-M0
Konstrukcja montażowa: K2 systems

GWARANCJE

15 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych JINKO JKM455M-7RL3-TV (bifacial)
30 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych JINKO JKM455M-7RL3-TV (bifacial)*
5 lat na falownik HUAWEI SUN2000-50KTL-M0
12 lat na system montażowy K2 SYSTEMS

MODUŁY

JINKO JKM455M-7RL3-TV bifacial

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami