Żary, ul.Turystyczna

W ramach MONTAŻU :
Wykonaliśmy: montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp

Data realizacji: 2023

Moc

6,3 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

28

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Żary, ul.Turystyczna

instalacja o mocy 10 kWp

Moduły: HYUNDAI HiE-S400VG
Falowniki: FOXESS T8-G3
Konstrukcja montażowa: K2 Systems

GWARANCJE

25 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych HYUNDAI HiE-S400VG
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych HYUNDAI HiE-S400VG*
12 lat na falownik FOXESS T8-G3
12 lat na system montażowy K2 Systems
* Gwarantowana wydajność modułów: po 1. roku >98%, następnie spadek o maksymalnie 0,55% rocznie (od 2. do 25. roku).

MODUŁY

Moduły HYUNDAI HiE-S400VG

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami