Żary

W ramach MONTAŻU :
wykonaliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kWp

Data realizacji: 2024

Moc

19,8 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

45

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Żary

instalacja o mocy 19,8 kWp

Moduły: Hyundai hit h440W bifacial black frame
Falownik: Avrii SOL PL2 20 kW
konstrukcja montażowa: K2

GWARANCJE

25 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych Hyundai hit 440W bifacial black frame
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych Hyundai hit h440W bifacial black frame
12 lat na falownik Avrii SOL PL2 20 kW
12 lat na system montażowy K2 Systems

MODUŁY

45 sztuk Hyundai h440W bifacial black frame

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami