Zabłoto

W ramach MONTAŻU :
wykonaliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,6 kWp na gruncie

Data realizacji: 2023

Moc

5 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

12

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Zabłoto

instalacja o mocy 5 kWp

Moduły: Trina Solar 420W
Falowniki: FoxESS T5 G3
Konstrukcja montażowa: K2 System

GWARANCJE

15 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych Trina Solar 420W
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych Trina Solar 420W
12 lat na falownik FoxESS T5 G3
12 lat na system montażowy K2 Systems

MODUŁY

12 sztuk Trina Solar 420W

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami