Wrocław

W ramach MONTAŻU :
wykonaliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,8 kWp z magazynem energii 6,6 kWh

Data realizacji: 2024

Moc

8,8 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

20

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Wrocław

instalacja o mocy 8,8 kWp

Moduły: Hyundai 440W HJT fullblack
Falownik: Goodwe GW8KN-ET PLUS
Magazyn energii: GoodWe Lynx Home 6,6 kWh

GWARANCJE

25 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych Hyundai 440W HJT fullblack
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych Hyundai 440W HJT fullblack
10 lat na falownik Goodwe GW8KN-ET PLUS
10 lat na magazyn energii GoodWe Lynx Home 6,6 kWh
12 lat na system montażowy K2 Systems

MODUŁY

20 sztuk Hyundai 440W HJT fullblack

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami