Sokolec

W ramach MONTAŻU :
wykonaliśmy rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,2 kWp

Data realizacji: 2024

Moc

5,2 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

12

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Sokolec

rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o  5,2 kWp

Moduły: Longi 430W HTH black frame

GWARANCJE

15 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych Hyundai 430W HJT full black
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych Hyundai 430W HJT full black

MODUŁY

12 sztuk Longi 430W HTH black frame

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami