Sieniawa Żarska

W ramach MONTAŻU :
Wykonaliśmy: montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,56 kWp

Data realizacji: 2023

Moc

6,3 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

16

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Sieniawa Żarska

instalacja o mocy 6,3 kWp

Moduły: HYUNDAI HiE-S410VG
Falowniki: FOXESS T6-G3
Konstrukcja montażowa: Mostki trapezoweGWARANCJE

MODUŁY

MHYUNDAI HiE-S410VG

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami