Pakosławice

W ramach MONTAŻU :
wykonaliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp

Data realizacji: 2024

Moc

10kWp

Moc zainstalowania

Liczba

18

Liczba modułów

Gwarancja

30

lat gwarancji

Pakosławice

INSTALACJA O MOCY 10 kWp

Moduły: JA SOLAR 550W bifacial
Falowniki: Goodwe GW10K-ET PLUS
Magazyn energii: Goodwe Lynx Home 9,83 kWh

GWARANCJE

12 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych JA SOLAR 550W bifacial
30 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych JA SOLAR 550W bifacial
10 lat na falownik Goodwe GW10K-ET PLUS
10 lat na magazyn energii Goodwe Lynx Home
12 lat na system montażowy K2 Systems

MODUŁY

18 sztuk modułów JA SOLAR 550W bifacial

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami