Morzęcin Wielki

W ramach MONTAŻU :
Wykonaliśmy: montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,7 kWp z magazynem energii

Data realizacji: 2023

Moc

6,7 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

15

Liczba modułów

Gwarancja

12

lat gwarancji

Morzęcin Wielki

instalacja o mocy 6,7 kWp

Moduły: Longi 450W
Falowniki: GoodWe 6,5ET+ 6x optymalizator Tigo
Magazyn energii: Pylontech Force H2 7,1kWh
Konstrukcja montażowa: K2 Systems

GWARANCJE

12 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych HYUNDAI HiE-S400VG
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych HYUNDAI HiE-S400VG
10 lat na falownik FOXESS T8-G3
12 lat na system montażowy K2 Systems

MODUŁY

Moduły HYUNDAI HiE-S400VG

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami