Miasto Wrocław, ul. Karłowicza

W ramach MONTAŻU :
Wykonaliśmy: montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,3 kWp

Data realizacji: 2021

Moc

6,3 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

28

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Miasto Wrocław, ul. Karłowicza

instalacja o mocy 6,3 kWp

Moduły: Longi Solar LR4-60HPH-350M FULL BLACK
Falownik: SOLAREDGE SE 9K
Konstrukcja montażowa: K2 systems i Energy5
5x stół 4x4 [25°] dla instalacji - 40kWp
1x stół 4x4 [25°] i  2x stół 4x3 [25°] dla instalacji - 20kWp
2x stół 4x4 [25°] i 1x stół 4x3 [25°] dla instalacji 2x 22kWp

GWARANCJE

MODUŁY

Moduły monokrystaliczne Longi Solar LR4-60HPH-350M FULL BLACK

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami