Miasto Wrocław: ul. Wąsowicza

W ramach MONTAŻU:
Wykonaliśmy: montaż na dachu budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej. Do montażu wykorzystaliśmy moduły monokrystaliczne PERC LONGI Solar oraz falownik 3 fazowy HUAWEI SUN 2000-8KTL-M1

Data realizacji: 2021

Moc

7,03

Moc zainstalowania

Liczba

19

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Miasto Wrocław: ul. Wąsowicza

Instalacja 7,03 kWp

Szacunkowa produkcja kWh/rok: 6790 kWh/rok
Odchylenie od południa: -59°

GWARANCJE

12 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych LONGI SOLAR
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych LONGI SOLAR*
10 lat na falownik HUAWEI SUN2000-8KTL (z modułem Wi-Fi)
12 lat na system montażowy K2 Base

MODUŁY

9 sztuk Longi Solar LR4-60HIH-370M - 370Wp

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami