Legnica

W ramach MONTAŻU :
wykonaliśmy rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o  4,7 kWp

Data realizacji: 2024

Moc

4,7 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

9

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Legnica

rozbudowa instalacji o 4,7 kWp

Moduły: Longi Solar 525W
Falownik: Goodwe GW10KN-ET PLUS

GWARANCJE

15 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych Longi Solar 525W
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych Longi Solar 525W
10 lat na falownik Goodwe GW10K-ET PLUS

MODUŁY

9 sztuk Longi Solar 525W

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami