Księgnice, ul.Czereśniowa

W ramach MONTAŻU :
wykonaliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,2 kWp

Data realizacji: 2023

Moc

9,2 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

22

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Księgnice, ul.Czereśniowa

instalacja o mocy 9,2 kWp

Moduły: Longi 420W
Falownik: Huawei 8KTL-M1 HC
Konstrukcja montażowa: K2 Systems

GWARANCJE

25 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych Longi 420W
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych Longi 420W
10 lat na falownik Huawei 8KTL-M1 HC (z możliwością przedłużenia do 20 lat)
12 lat na system montażowy K2 Systems

MODUŁY

22 sztuk Longi 420W

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami