Domasław

W ramach MONTAŻU :
Wykonaliśmy: montaż instalacji fotowoltaicznej z modułami fotowoltaicznymi SELFA SV120M.3.2-370 w ilości 135 sztuk.

Data realizacji: 2022

Moc

49,95 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

135

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Domasław

Instalacja: 49,95 kWp

Moduły: SELFA SV120M.3.2-370
Falownik: SMA Sunny Tripower CORE1
Konstrukcja montażowa: K2 (CrossHok)
Szacunkowa produkcja kWh/rok:
51394.65 kWh/rok

GWARANCJE

Wszystkie elementy zastosowane w instalacji będą fabrycznie nowe.
Rękojmia Wykonawcy wynosi 5 lata.
Komponenty objęte są następującą gwarancją producentów:
- 12 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych SELFA SV120M.3.2-370
- 25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych SELFA SV120M.3.2-370*
- 10 lat na falownik SMA Sunny Tripower CORE1
- 12 lat na system montażowy K2

MODUŁY

SELFA SV120M.3.2-370 z ogniwami monokrystalicznymi wykonanymi w technologii half-cut (ogniwa połówkowe). Moduły zostały połączone szeregowo w łańcuchy o długości 19 lub 20 modułów, aby zapewnić optymalny dla falownika zakres napięcia. Łączone zostały za pomocą dedykowanego okablowania solarnego MGWSOLAR. Do połączeń między modułami wykorzystane są konektory MC4. Wszystkie łańcuchy zostały doprowadzone bezpośrednio do falownika, aby ograniczyć obciążenie prądowe przewodów solarnych i wyeliminować dodatkowe połączenia równoległe. Podłączenie łańcuchów do falownika wykonane zostanie poprzez konektory SUNCLIX. Prąd stały generowany przez moduły będzie przekształcany przez falownik na prąd przemienny dostosowany do parametrów sieci nN w istniejącej instalacji elektrycznej obiektu.

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami