Chojnów, ul. Piotrowice 40

W ramach MONTAŻU:
Wykonaliśmy: montaż na dachu budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej. Do montażu wykorzystaliśmy moduły Selfa zainstalowane na poszyciu dachowym z dachówki ceramicznej oraz falownik Solaredge. W celu zwiększenia uzysków energii wszystkie moduły zostały wyposażone w optymalizatory mocy SolarEdge P370.

Data realizacji: 2019

Moc

5,7

Moc zainstalowania

Liczba

19

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Chojnów, ul. Piotrowice 40

Instalacja 5,7 kWp

Szacunkowa produkcja kWh/rok: 4788,19kWh/rok
Oszczędność CO2 - 1,77 t/rocznie.

GWARANCJE

12 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych LONGI SOLAR
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych LONGI SOLAR*
10 lat na falownik HUAWEI SUN2000-8KTL (z modułem Wi-Fi)
12 lat na system montażowy K2 Base

MODUŁY

19 sztuk Selfa SV60M.2-300 - 300 Wp

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami