Chojnów, Piotrowice

W ramach MONTAŻU :
Wykonaliśmy: montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,7 kWp

Data realizacji: 2019

Moc

5,7 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

19

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Chojnów, Piotrowice

instalacja o mocy 5,7 kWp

Moduły: Selfa SV60M.2-300 - 300 Wp
Falowniki: SOLAREDGE SE5K
Konstrukcja montażowa: K2 systems

GWARANCJE

12 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych Selfa SV60M.2-300 - 300 Wp
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych Selfa SV60M.2-300 - 300 Wp
12 lat na falownik SolarEdge SE5K
25 lat na optymalizatory mocy SolarEdge P370
12 lat na system montażowy K2

MODUŁY

Moduły Selfa SV60M.2-300 - 300 Wp

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami