Bronowice

W ramach MONTAŻU :
wykonaliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,85 kWp

Data realizacji: 2024

Moc

1,85 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

5

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Bronowice

instalacja o mocy 1,85 kWp

Moduły: Longi 370W
Falowniki: Huawei 3KTL-L1

GWARANCJE

12 lat na wady ukryte modułów fotowoltaicznych Longi 370W
25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych Longi 370W
10 lat na falownik Huawei 3KTL-L1

MODUŁY

5 sztuk Longi 370W

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami