Bieniów: Instalacja na tartaku

W ramach MONTAŻU :
Wykonaliśmy: montaż czterech konstrukcji dwupodporowych (dla modułów dwustronnych Risen 500W bifacial w ilości 208 sztuk.

Data realizacji: 2021

Moc

104 kWp

Moc zainstalowania

Liczba

208

Liczba modułów

Gwarancja

25

lat gwarancji

Bieniów: Instalacja na tartaku

4 instalacje: 1x 20kWp; 2x22kWp; 1x40kWp

Moduły: Risen 500W bifacial (RISEN RSM150-8-500BMDG)
Falowniki: 1x HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 i 3x HUAWEI SUN2000-20KTL-M2
Konstrukcja montażowa: PMG STEEL
5x stół 4x4 [25°] dla instalacji - 40kWp
1x stół 4x4 [25°] i  2x stół 4x3 [25°] dla instalacji - 20kWp
2x stół 4x4 [25°] i 1x stół 4x3 [25°] dla instalacji 2x 22kWp
Szacunkowa produkcja kWh/rok:
40kWp - 40865.40 kWh/rok
2x 22kWp - 22068.53 kWh/rok
20kWp - 20207.12 kWh/rok

GWARANCJE

MODUŁY

Moduły RISEN o mocy 500W w srebrnej ramie, moduły bifcial posiadające dwie aktywne strony absorbujące światło, dzięki zastosowaniu z tyłu szkła hartowanego lub innego tworzywa przepuszczającego zamiast folii. Panele dwustronne mogą osiągać wydajność do 10-20% lepszą. Ważnym elementem jest ukształtowanie samej powierzchni oraz jej zdolność do odbijania światła słonecznego. Im bardziej płaskie podłoże, tym więcej światła trafi z powrotem do modułów. Z reguły jako podłoże stosuje się beton malowany na biało, białe kruszywo, biały piasek czy trawę porośniętą koniczyną.

PO MONTAŻU

Przeprowadzone pomiary elektryczne:
a. Oględziny/inspekcja zgodnie z normą PN-HD 60364-6
b. Pomiary podstawowe kategorii „I”
(kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 62446-1)
ciągłość połączeń uziemiających/wyrównawczych
rezystancja izolacji przewodów
rezystancja uziemienia
kontrola polaryzacji
napięcie i natężenie prądu
sprawdzenie funkcjonalne

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego domu?

skontakuj się z nami