Instalacja elektryczna w Twoim domu

Typowe, a może nietypowe zlecenie na montaż? Sprawdź profesjonalistów w branży instalacji elektrycznych.

Podnieś autokonsumpcję

Magazyn energii w Twoim domu

Montaż instalacji

Wykonamy montaż instalacji elektrycznej zupełnie od podstaw lub zmodernizujemy już istniejącą instalację elektryczną. Wykonamy dla Ciebie audyt instalacyjny wraz z przygotowaniem projektu oraz programowania systemu w Twoim domu.

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne powinny być wykonywane zawsze przed oddaniem budynku do użytku. Pomiary pozwalają na sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz zachowaniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Wykonanie pomiarów umożliwia skuteczną ocenę stanu technicznego przed przekazaniem do eksploatacji jak i okresowo w czasie już eksploatowanego budynku lub urządzeń.

Inne usługi elektryczne

Realizujemy dobór i montaż urządzeń przeciwprzepięciowych oraz montażu instalacji odgromowych i uziemiających.

Instalacje elektryczne

Dobre przygotowanie kluczem do sukcesu

Wiedza jest najważniejsza..

Dokładna znajomość norm technicznych oraz wszystkich istotnych przepisów stanowi gwarancję rzetelnie wykonanej pracy instalatorskiej. Szczególną uwagę zwracamy na projekt instalacji elektrycznej, ponieważ jest pierwszym najważniejszym punktem bezpiecznie wykonanej instalacji. Zapewniamy każdemu inwestorowi gwarancję niezawodnej pracy urządzeń elektrycznych. Nasi specjaliści i instalatorzy z odpowiednimi uprawnieniami bez wątpienia wykonają zadania, które mają doprowadzić do efektywnej funkcjonalności każdego budynku dla jego użytkowników.
Od 2014 roku budujemy markę znaną z szerokiej kadry specjalistów i oferujemy wysokiej jakości usługi w oparciu o niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.

Problem z instalacją?

Audyt energetyczny

W 2021 roku strażacy wyjeżdżali do prawie 107 tyś. pożarów wg danych przesłanych przez Państwową Straż Pożarną. Z tej liczby prawie 34 tyś. pożarów pojawiło się w budynkach mieszkalnych i jest to liczba większa niż w roku poprzednim o ponad 2 tyś. takich sytuacji.
Prawdopodobnie wiele z tych pożarów spowodowanych była błędnie wykonanymi instalacji elektrycznymi głównie przez osoby niewykwalifikowane, ponieważ nie posiadają odpowiednich uprawnień, wiedzy praktycznej i doświadczenia.

Usługi elektryczne nie są jedynie związane z wykonaniem instalacji, ale przede wszystkim jej weryfikacji. Audyt energetyczne rozpoczyna się już na etapie projektu instalacji elektrycznej, ponieważ jest to specjalistyczna ekspertyza, która ma pomóc określić, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne danego budynku. Audyt energetyczny budynku jest wymagany przez prawo budowlane, ponieważ służy jako dokładny opis energetycznej charakterystyki budynku.
Wyniki takiej ekspertyzy pozwalają na uzyskanie wszystkich potrzebnych informacji przy planowaniu termoizolacji, a także przy wnioskowaniu o dofinansowanie do jej wykonania.

Usługi instalacyjne

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Układanie przewodów elektrycznych
 • Wykonywanie i modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • Modernizacja i wykonanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych
 • Montaż rozdzielni elektrycznych
 • Wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • Montaż instalacji odgromowych
 • Projekt instalacji elektrycznej
 • Wycena instalacji elektrycznych na podstawie projektu
 • Badanie ciągłości połączeń ochronnych oraz głównych i pomocniczych połączeń wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji izolacji instalacji
 • Pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Badanie poziomu natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
 • Wykonaj jeden krok

  W stronę instalacji elektrycznej w Twoim domu

  Zastanawiasz się nad ekipą, która wykona w Twoim domu instalację elektryczną?
  Porozmawiaj z naszym specjalistą, a otrzymasz wstępną wycenę w ciągu kilku godzin.